Christina Abrahamsson

armlängds avstånd
fisk lino akvarell
eskapist
akleja
iskogen
fyrkant (kopia)
härsittervi
selfie
blåklintny
händerny
lupiner
måne
princeless
vallmo1 (kopia)
sjön
tvåmän
uppåiväg
vallmo2 (kopia)
vargman